Strømstrans Høgholen – Dahle, torsdag 23. november

På grunn av arbeid på høyspentnettet vil det bli strømstans på strekningen Høgholen – Øvre Dahle. Torsdag 23. november fra kl. 10:00 og i ca. 2 timer. I begynnelsen og slutten av stansen vil det også bli korte utkoblinger av Moa og Moabøen. Nettet må hele tiden betraktes som spenningssatt! Evt. spørsmål kan rettes til […]

Strømstans Hatlen – Grøvdal, torsdag 23. november

På grunn av arbeid på høyspentnettet vil det bli strømstans på strekingen Ytyre Kavli – Grøvdal, samt Grøtta, Grøttamoen og Bjerkelia. Torsdag 23. november fra kl. 10:00 og i ca. 2 timer. Nettet må hele tiden betraktes som spenningssatt! Evt. spørsmål kan rettes til vakthavende, på tlf. 71222323.

Vil øke elavgiften

Offentlige avgifter utgjør mer enn 50 prosent av nettleien. Les mer om forslag til statsbudsjettet for 2018, vedrørende energibransjen, her: https://www.distriktsenergi.no/artikler/2017/10/12/statsbudsjettet-elavgiften-star-og-utjevningsordningen-foreslas-fjernet/

Befaring på Sørsida

Rauma Energi AS sitt styre startet med befaring på Sørsida av kommunen i forkant av styremøtet torsdag 5. oktober. På bussen ble styret orientert av avtroppende driftssjef Ørger Thokle og Odd Geir Brandsæter fra Rauma Energi Bredbånd AS om selskapets deltakelse under den pågående rehabiliteringen av Innfjordstunnelen og Måndalstunnelen; det etableres nye kabler, nye og […]

– Kundene er fornøyd med oss

Rauma Energi AS har også i 2017 vært med på Norfakta Markedsanalyse AS sin kundetilfredsundersøkelse (KTI-undersøkelse). 200 respondenter, både i eget nettområde og utenfor, har deltatt i undersøkelsen. Undersøkelsen viser at Rauma Energi AS scorer høyt både blant kraftkunder, bredbåndskunder og de som har vært i kontakt med vår driftsavdeling (montørene). Vi har merkbar framgang […]

Gir bort laserskriver

Rauma Energi AS gir bort denne denne laserskriveren, som har en nypris på ca 35.000 kroner! Vi ønsker at ett lag eller ei forening i kommunen får glede av laserskriveren framover; husk at Rauma Energi AS gir verdier tilbake til lokalsamfunnet:) Send epost til: svein@rauma-energi.no med kort begrunnelse for hvorfor nettopp DITT lag eller DIN […]

Tony på plass

Rauma Energi AS sin nye nettsjef, Tony Dragset, fikk torsdag 5. oktober, sitt første møte med styret i Rauma Energi AS. Tony tiltrådte stillingen mandag 2. oktober, etter at Ørger Thokle sjøl ønsket å fortsette i selskapet som driftsingeniør. Tony var med på styrets befaring på Sørsida av kommunen. Blant annet ble Bø transformatorstasjon og […]

– Nettleia vil auke kraftig

– Nettselskapa seier dei må investere rundt 140 milliardar kroner dei komande ti åra. Det svarar til ei auke i nettleiga på mellom 25 og 30 prosent. Dei dyre spådommane kjem frå direktør Per Sanderud i NVE. Han får støtte frå direktøren i det største nettselskapet i Sogn og Fjordane. – Sanderud er nok inne […]

Ein av tre har fått ny straummålar

875 000 straumkundar har fått ny strømmåler, visar tal NVE tal har henta inn frå nettselskapa. So langt i år er nærare 500 000 nye målarar montert. Nettselskapa ventar at 1,6 millionar av totalt 2,9 millionar straumkundar vil ha fått ny målar innan utgangen av året. Dei nye smarte målarane gjer at nettselskap kan investere og drifte […]

Tid for måleravlesning

Vil du ha korrekt strømregning, må du lese av forbruket ditt nå. Hvis ikke stipulerer vi ditt forbruk de to siste månedene, hvis du leste av for to måneder siden… Erfaringen er at du bør lese av annen hver måned; det er nok av eksempler på kunder som har fått seg ei ubehagelig høg regning fra oss hvis de […]