Feil på Sørsida

Vi har stående jordfeil i høyspentnettet på Sørsida. Alle kunder har i øyeblikket strøm, men utkoblinger vil bli foretatt i forbindelse med feilsøking.
Dersom noen observerer noe påfallende på/ved høyspentlinjene ber vi om at det meldes fra til vakta på tlf. 71222323