Herje kraftverk

Herje kraftverk i Rauma kommune, ca. 1 km øst for Åfarnes ble satt i drift i mai 2015. Kraftverket består av reguleringsdam, inntaksdam og rørgate som fører vannet fra inntaksdammen og ned til kraftstasjonen. Fra undervannet til turbin ledes/ pumpes 120 l/s av vannet til Herje genbank.

Les mer om Herje kraftverk her