Produksjon

Miljøvennlig, lokal kraftproduksjon.

Rauma Energi AS ønsker, med våre eksisterende og planlagte vannkraftanlegg, å produsere fornybar energi som dekker forbruket lokalt i Rauma kommune (ca. 135 GWh), og bidra positivt til kraftbalansen i Møre og Romsdal.

Våre kraftverk

Rauma Energi sine to kraftstasjoner, på Verma i Romsdalen og på Berild i Innfjorden, produserer i et normalår samlet ca. 118 GWh. Siste utbygging var utvidelsen av Berild kraftverk, som ble satt i drift i 2013.

Planlagte, nye kraftverk

Rauma Energi AS har fått konsesjon for bygging av Herje kraftverk (13 GWh). I tillegg er to konsesjonssøknader under behandling. Nye Verma kraftverk (119 GWh) og Kavlifossen kraftverk (3,4 GWh).

Produksjonsavdeling

I tillegg til adm. direktør har produksjonsavdelingen for tiden fire ansatte. En maskinmester, en bygg- og anleggsingeniør og to fagarbeidere sørger for den daglige driften av produksjonsanleggene og gjennomføring av nye prosjekter. For å oppfylle myndighetenes krav for vasskraftanlegg, er det dessuten innleid vassdragsteknisk ansvarlig fra Tafjord kraftproduksjon.

Trygg ferdsel ved våre damanlegg

Opphold og ferdsel i og ved kraftverk, reguleringsdammer og tilknyttede elver er forbundet med risiko. Ved ferdsel og friluftsliv i disse områdene, må en vise spesiell aktsomhet. Vi har kartlagt ulike faremomenter ved våre damanlegg. Trykk her for å lese vårt hefte om ulike faremomenter på Verma, og her for våre anlegg på Berild i Innfjorden.

Les mer om våre kraftverk