Kabelpåvisning

Ved alt gravearbeid skal det sjekkes ut med aktuelle ledningseiere om de har installasjoner i området, og det er entreprenør/byggherre som har ansvar for at dette blir utført og dokumentert.

Når du skal starte utgraving av tomta er det viktig at du kontakter oss på forhånd for å avdekke om det ligger kabler i gravetraseen. Denne tjenesten er kostnadsfri. Det er i tillegg en fordel om du samtidig ber om å få snakke med en planlegger for å evt. benytte samme gravemaskin for nedgraving av stikkledningskabel eller rør. Graving uten forespørsel om kabelpåvisning kan medføre store reparasjonskostnader som blir belastet den ansvarlige for gravingen, i tillegg til faren som den som graver kan utsette seg for.

Rauma Energi utfører kabelpåvisning uten kostnad for kunde innen 5 virkedager. Varsle om kabelpåvisning må finne sted i god tid før gravingen skal starte.

For kabelpåvisning kontakt Alf Inge Remen:
Tlf 40 41 67 44 – E-mail alf.inge@rauma-energi.no