Arbeid nær kraftlinjer og kabler

Vis varsomhet nær kraftlinjer og kabler.

  • Arbeid eller aktiviteter i nærhet av strømførende anlegg kan medføre livsfare. RE Nett skal varsles dersom det skal foregå arbeider nærmere enn 30 meter fra våre høyspente anlegg.
  • Trefelling, gravearbeider og bruk av landbruksmaskiner er eksempler på aktiviteter som kan komme i konflikt med RE Nett sine anlegg. Det hender at det oppstår overslag, slik at man kan få strømgjennomgang uten å ha berørt selve anlegget.
  • Dersom det skal foregå arbeider mindre enn 30 meter fra våre høyspente nettanlegg, skal RE Nett varsles på forhånd for nærmere avtale. Det vil være uaktsomt å ikke følge nettselskapets retningslinjer eller pålegg som gjelder for arbeid nær nettanlegg.
  • Vi har egne veiledere hvor du finner informasjon om hvordan du skal forholde deg, og hvilket ansvar og plikter du har ved graving og arbeid nær våre anlegg.

Les mer her: