Kompensasjon ved langvarige strømbrudd

Kompensasjonsordning for våre kunder ved avbrudd i strømforsyningen som varer i mer enn 12 timer.

Kompensasjon ved langvarige strømbrudd

Rauma Energi Nett har høy leveringssikkerhet og få av våre kunder blir rammet av langvarige strømbrudd. Kunder som likevel opplever mer enn 12 timer sammenhengende strømbrudd, kan søke om en økonomisk kompensasjon som følge av strømbruddet.

Hvem kan benytte ordningen?

Ordningen gjelder kunder som opplever et sammenhengende avbrudd i strømforsyningen som varer i mer enn 12 timer. Merk at kompensasjonsordningen ikke gjelder kunder som har avtaler med utkoplingsklausuler.

Slik søker du kompensasjon

Det enkleste er å fylle ut skjema i bunnen av denne siden, eller du kan følge denne linken: Søknad om kompensasjon ved langvarig strømbrudd. Her kan du laste ned og skrive ut skjemaet, som du returnerer til vårt kundesenter i utfylt og undertegnet tilstand. Les lengre nede om hvilke kriterier som gjelder for å søke kompensasjon.

Krav til søknaden

Den som er registrert som kunde må selv fremme kravet om kompensasjon skriftlig overfor Rauma Energi Nett. Kravet må fremmes på Rauma Energi Netts skjema «Søknad om kompensasjon ved langvarig strømbrudd på 12 timer eller mer». Det er angitt på skjemaet hvilke felt som må fylles ut.

Kravet må fremmes senest tre – 3 – måneder etter at normal strømforsyning ble gjenopprettet.

Kontroll av kravet

Etter at kravet er fremmet vil Rauma Energi Nett kontrollere at kravet er berettiget. Ved kontrollen av kravet vil varigheten for strømbruddet regnes fra det tidspunkt Rauma Energi Nett først fikk melding om strømbruddet, eller Rauma Energi Nett visste eller burde ha visst at strømbruddet har funnet sted. Strømbruddet regnes som opphørt når normal strømforsyning er gjenopprettet.

Flere påfølgende strømbrudd regnes som sammenhengende om ikke normal strømforsyning opprettholdes i minimum to timer sammenhengende.

Kompensasjonsbeløp

For godkjente krav gjelder følgende kompensasjonsbeløp:

  • 600 kroner for avbrudd over 12 timer til og med 24 timer
  • 1 400 kroner for avbrudd over 24 timer til og med 48 timer
  • 2 700 kroner for avbrudd over 48 timer til og med 72 timer
  • For avbrudd ut over 72 timer gis det et tillegg på 1 300 kroner for hver nye påbegynte tjuefiretimers periode avbruddet varer.

Merk at for fritidsboliger kan et samlet årlig krav ikke overstige forventet innbetalt nettleie for inneværende år. Forventet innbetalt nettleie regnes som forventet årsforbruk i kWh multiplisert med gjeldende sats for energileddet i tillegg til fastleddet.

 

Kundeinformasjon