Nettleie 2017

Gjeldende fra 01.01.2017

Nettleien fastsettes etter retningslinjer gitt av Norges vassdrag- og energidirektorat. Gjeldende priser fremgår under og i brosjyre nettleie 2017.

Nettleien reduseres fra Rauma Energi AS. Statlige avgifter i form av forbruksavgiften økes derimot fra 16,00 til 16,32 øre per kWh eks. mva fra 01.01.2017. Forbruksavgiften og ENOVA-avgiften blir fastsatt av Stortinget og kreves inn over nettleien. For husholdningstariffene OFH4, OFH4T og OFU1 er forbruksavgift på 16,32 øre, ENOVA-avgift på 1,0 øre og 25 % mva inkludert i tabellen. Redusert sats til industriprosesser er på 0,48 øre/kWh. Øvrige tariffer mot næringsliv er oppgitt inkludert ENOVA-avgift på 800 kr/år, men eks forbruks- og merverdiavgift.

Vi tar forbehold om endringer i offentlige avgifter.me

Husholdning

Priser til husholdning er inkludert forbruksavgift, Enova-avgift og 25 % merverdiavgift.

OFH4 Fastbeløp kr Effekt kr/kW Energi vinter øre/kWh Energi sommer øre/kWh
Nettleie 3 250,– 46,05 46,05
OFH4 gjelder enkelthusholdninger og hytter med hovedsikringer t.o.m. 63 A.
OFH4T Fastbeløp kr Effekt kr/kW Energi vinter øre/kWh Energi sommer øre/kWh
Nettleie 3 250,– 47,25 44,25
OFH4T gjelder enkelthusholdninger og hytter med hovedsikringer t.o.m. 63 A, med differensiert sommer/ vinterpris. Husholdningskunder som ønsker tidsdifferensiert energiledd (forskjellig pris sommer og vinter) bes ta kontakt med oss.

Bestill nettabonnement

Næringsliv

Prisene for næringsliv er eks. forbruksavgift og mva, men inkl. Enova-avgift.

Nettleien på tariffen OF5 blir differensiert ut i fra maksimalt effektforbruk per måned. Alle betaler samme pris opp til første trinn, lavere takst når forbruket øker opp til henholdsvis trinn 2 og 3. Differensieringen gjelder bare kunder med maksimalmåling.

OFT4 Fastbeløp kr Effekt kr/kW Energi vinter øre/kWh Energi sommer øre/kWh
Nettleie 3 400,– 19,52 19,52
OFT4 gjelder for småindustri/driftsbygninger med hovedsikringer t.o.m. 125 A.
Effekt kr/kW
OF5 Fastbeløp kr 0–200 kW 200–400 kW Over 400 kW Energi hele året øre/kWh
Nettleie 11 800,– 76,– 47,– 41,– 5,50
OF5 gjelder for industri med hovedsikringer over 125 A
OFP22 Fastbeløp kr Effekt kr/kW Energi hele året øre/kWh
Nettleie 11 800,– 39,– 5,00
Gjelder stor næring med høyspent (Statkraft).

Bestill nettabonnement

Fleksibelt forbruk

Priser for husholdning (OFU1) er inkl. forbruksavgift, Enova-avgift og 25% mva. Prisene for næringsliv (OFU2 og OFU3) er eks. forbruksavgift og mva, men inkl. Enova-avgift.

OFU1 Fastbeløp kr Effekt kr/kW Energi vinter øre/kWh Energi sommer øre/kWh
Nettleie 3 250,– 40,65 37,65
OFU1 gjelder fleksibelt forbruk for husholdning.
OFU2 Fastbeløp kr Effekt kr/kW Energi vinter øre/kWh Energi sommer øre/kWh
Nettleie 3 400,– 15,20 12,80
OFU2 gjelder fleksibelt forbruk for næringsvirksomhet.
OFU3 Fastbeløp kr Effekt kr/kW Energi vinter øre/kWh Energi sommer øre/kWh
Nettleie 11 800,– 7,80 5,40
OFU3 gjelder fleksibelt forbruk over 500.000 kWh eller effekt over 200 kW. Fleksibelt forbruk er det samme som tilfeldigkraft og strømtilførselen kan kobles fra på 12 timers varsel.
OFU22 Fastbeløp kr Effekt kr/kW per mnd Energi hele året øre/kWh
Nettleie 11 800,– 18,– 5,00

OFU22 gjelder tilfeldig kraft, høyspent

Fleksibelt forbruk er det samme som tilfeldig kraft og strømtilførselen kan kobles fra på 12 timers varsel.

Bestill nettabonnement

 

Gebyrer for utelatt betaling med mer

Purregebyr 70,–
Oppmøtegebyr 1100,–
Åpningsgebyr etter stenging pga manglende betaling – dagtid 1750,–
Åpningsgebyr etter stenging pga manglende betaling – etter arbeidstid 2500,–
Opprettelse av nytt abonnement 300,–
Gebyr for målerkontroll * 600,–
Gjenåpning av sesongstengte anlegg 1100,–
 * Dersom det avdekkes feil i måler blir ikke gebyr belastet

 Alle beløp er inkludert mva.

 

Hva skjer om du betaler for sent?

14 dager etter hovedforfall blir det utsendt betalingspåminnelse. Det beregnes per tiden 8,5 % forsinkelsesrenter og kr 70,– i purregebyr. Renter kommer på neste regning fra oss, mens purre­gebyr kreves inn av vår samarbeidspartner Kredinor. Forsinkelsesrenter fastsettes to ganger per år av Stortinget.

Når stenges strømmen?

Manglende betaling gir netteier rett til å stenge strømleveransen 4 uker fra forfallsdato i betal­ingspåminnelsen. Å stenge strømmen er siste utvei og er en merkostnad både for kunde og energiverk. Å få igjen strømmen koster kr 1 750,– på dagtid og kr 2 500,– etter arbeidstid. Vi vil helst unngå stenging. Denne jobben er lite hyggelig for både deg og oss.

Problemer med å betale innen fristen?

Har du problemer med å betale regningen i riktig tid, kontakt vår kundeserviceavdeling før forfall. De kan i spesielle tilfeller gi deg betalingsutsettelse eller en annen avdragsordning.

Ny nettleiekunde

Når du blir kunde hos Rauma Energi AS vil vi automatisk bli din nettleverandør. Dersom du ikke har inngått avtale med en kraftleverandør, plikter nettselskapet å levere strøm til deg inntil du har inngått en slik avtale.

Valg av kraftleverandør

Vi anbefaler deg å velge kraftleverandør snarest. Inntil du har valgt kraftleverandør vil nettselskapet levere strøm på leveringsplikt. For deg som kunde vil dette bli dyrere enn om du kjøper strøm fra en kraftleverandør.

Leveringspliktpriser

Kraft levert etter leveringsplikt fra Rauma Energi AS skal være en midlertidig ordning til du velger en kraftleverandør. Rauma Energi AS har priset denne typen leveranse til:

Uke 1–6 Områdepris på Nord Pool Spot + 6,25 øre/kWh inkl. mva
Uke 7 og videre Områdepris på Nord Pool Spot + 12,5 øre/kWh inkl. mva
Dette inkluderer kostnaden for elsertifikat

Byggestrøm

Montering/demontering totalt kr 5 000,–
Skapleie per år kr 3 000,–
Skapleie avregnes fra dato til dato. Byggestrøm leveres etter vilkårene til tariff OF5 for næringskunder med hovedsikring over 125A. For næringskunder med hovedsikring under 125A leveres byggestrøm etter vilkårene til tariff OFT4, og OFH4 for private kunder. Ovenstående priser er eks mva. Pris for strøm kommer i tillegg.

Prisen forutsetter tilkopling av byggeskap i bestående ledningsnett. Bygging av midlertidige anlegg for forsyning av byggestrømskap faktureres etter medgått tid og materiell.

Rauma Energi tar høyde for endringer i vilkår fra Staten.