Eltilsyn – DLE

De fleste nettselskaper er med hjemmel i tilsynsloven pålagt å føre tilsyn innenfor sitt forsyningsområde. Det lokale el-tilsyn ved nettselskapet er derfor en del av det offentlige tilsynsapparatet for el-sikkerhet og utøver tilsyn under Direktoratet for Samfunnsikkerhet og Berdeskap (DSB) sin kontroll.

DLE

  • Er en del av nettselskapet
  • Er faglig underlagt regionen i det området nettselskapet ligger.
  • Fører tilsyn med alle elektriske lavspenningsinstallasjoner som er tilknyttet nettselskapets forsyningsanlegg.
  • Fører tilsyn med omsetningen av elektrisk utstyr innenfor nettselskapets forsyningsområde.
  • Utfører sitt tilsyn etter rammer fra DSB, og er pålagt å rapportere om planlagte tilsynsaktiviteter og resultater.
  • Foretar elsikkerhetsinformasjon til skoleverket og hjemmetjenesten.

Kontakt Kjetil Alnæs for mer informasjon;
Tlf: 40 41 67 18 – E-post kjetil@rauma-energi.no