Produksjon

Miljøvennlig, lokal kraftproduksjon.

Rauma Energi AS produserer fornybar energi som dekker forbruket lokalt i Rauma kommune (ca. 135 GWh), og bidra positivt til kraftbalansen i Møre og Romsdal.

Våre kraftverk

Rauma Energi har tre kraftverk, ett på Verma i Romsdalen, ett på Berild i Innfjorden, og ett på Herje ved Åfarnes. De tre kraftverkene produserer i et normalår samlet ca. 165 GWh.

Nye kraftverk

Nye Verma kraftverk (105 GWh), ble satt i drift i mai 2019, Gamle Verma kraftverk ble lagt ned samtidig.

Produksjonsavdeling

I tillegg til adm. direktør har produksjonsavdelingen for tiden fire ansatte. En maskinmester, en bygg- og anleggsingeniør og to fagarbeidere sørger for den daglige driften av produksjonsanleggene og gjennomføring av nye prosjekter. For å oppfylle myndighetenes krav for vasskraftanlegg, er det dessuten innleid vassdragsteknisk ansvarlig fra Tafjord kraftproduksjon.

Trygg ferdsel ved våre damanlegg

Opphold og ferdsel i og ved kraftverk, reguleringsdammer og tilknyttede elver er forbundet med risiko. Ved ferdsel og friluftsliv i disse områdene må en vise spesiell aktsomhet. Vi har kartlagt ulike faremomenter ved våre damanlegg.
Trykk på Info Berild til web for å lese mer om Berild i Innfjorden og trykk på Info Verma til web for damanlegg på Verma.

Les mer om våre kraftverk