STRØMSTANS TRAFOKRETSER DALSBYGDA TORSDAG 27.05.2021

STRØMSTANS TRAFOKRETSER DALSBYGDA TORSDAG 27.05.2021
På grunn av arbeid på høyspentnettet vil det bli strømstans for kunder på trafokrets Botnen, Botnegjerdet, Åsen, Åsgrova, Glutra Kraftverk, Gyldenskog og Øvre Dahle.
Trafokrets Nedre Dahle vil bli forsynt fra aggregat, og kan oppleve korte utfall ved kobling.
Varighet fra rundt kl. 10:00 og i ca. 4 timer, torsdag 27.05.2021.
Nettet må hele tiden betraktes som spenningssatt.
Evt. spørsmål kan rettes til vakthavende, på tlf. 71222323.
Mvh Rauma Energi Nett