Strømstans Vollan – Storgata – Strandgata torsdag 16. jaunar

På grunn av arbeid vil det bli strømstans for alle kunder tilknyttet transformatorkrets Morkbygget:

Storgata 1 og 2

Vollan 9, 10, 11 og 12

Strandgata 8, 10 og 12

Torsdag 16. januar fra kl. 23:00 og i ca. 2 timer.

Anleggene må hele tiden betraktes som spenningssatte!

Evt. spørsmål kan rettes til vakthavende, på tlf. 7122323.